logo    Modely mašinek E-SHOP  Vítejte na našem e-shopu  Leptané stavebnice a doplňky ve velikosti N / TT / H0  

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

S EET nesouhlasíme a nebudeme jí podporovat. Proto rušíme platby v hotovosti. Stále je ale možné zaslání po platbě předem, případně na dobírku.


Provozovatel E-shopu

Název společnosti : Petra Růžičková ( Modely mašinek )
Sídlo společnosti : Česká 1645, Nová Paka 50901

IČ: 88163008
email: modely-masinek(zav)seznam.cz, telefon: +420 608 356 708

Bankovní spojení:

Fio banka, a.s.
č.ú. 2001451283/2010
IBAN: CZ46 2010 0000 0020 0145 1283
BIC: FIOBCZPPXXX

!! Upozorňujeme zákazníky, že dostupnost zboží v e-shopu nemusí být aktuální. Objednávky přijímáme také přes telefon a e-mail, takže se skladové zásoby zde a zásoby, které jsou fakticky skladem mohou lišit. !!

 


 

1) Registrace

"Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu ve firmě "Petra Růžičková ( Modely mašinek )" a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy "Petra Růžičková ( Modely mašinek )" ( dále jen "Modely mašinek "), v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti."

 

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.


2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, budeme Vás informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 24 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a případně číslo objednávky.

3) Druhy dopravy veřejnými přepravci:

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout v sídle firmy, tedy Česká 1645, Nová Paka. Odběr na této adrese je možný pouze po předchozí domluvě ( e-mailem, telefonicky ). Tato služba je samozřejmě také zdarma.

Zboží zasíláno  Českou poštou - Doporučená zásilka

Zboží je zasíláno v kartonu a ochranné bublinkové obálce. V případě větší zásilky je zboží zasíláno obalené v bublince a kartonové krabici.

Zboží může být zasláno v obyčejné obálce,  pokud se jedná např. o obtisky, popř. o doposlání zboží, které nebylo skladem.

Zboží odesíláme nejpozději do 3-5 pracovních dní od potvrzení objednávky, případně od připsání platby na náš bankovní účet.

Pokud se vyskytne jakýkoliv problém s objednávkou, budeme Vás kontaktovat ( platí především v případě, že objednané zboží není skladem ).

Poštovné, pokud nebude uvedeno jinak, je účtováno ve výši 70,- Kč( při platbě předem), 120,- Kč ( dobírka).

Cena za přepravu se zobrazuje ihned po výběru způsobu dopravy.

Při nákupu nad částku 5.000,- Kč je poštovné zdarma ( platí pouze pro platbu předem! ). Reklamace zásilky je možná pouze u převzetí! Poštovné zdarma platí také pro objednávky ze zahraničí. Zde není účtováno poštovné při objednávce nad 200 Eur.

V případě nepřevzetí zásilky jsme oprávněni si účtovat poplatek 100 Kč jako náhradu vynaložených nákladů dle §522 občanského zákoníku.

POZOR! Pokud je zásilka viditelně poškozena, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese dodavatel odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. O odeslání je zákazník informován e-mailem.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ, ŽE SI ZÁKAZNÍK NECHÁ ZASLAT ZBOŽÍ NA DOBÍRKU A TATO NEBUDE ZÁKAZNÍKEM VYZVEDNUTA, NEBUDE JIŽ TOMUTO ZÁKAZNÍKOVI V BUDOUCNU ZASLÁNO DALŠÍ ZBOŽÍ NA DOBÍRKU ( POUZE S PLATBOU PŘEDEM ).


4) Rozpor s kupní smlouvou - obecné informace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem, daňový doklad je přílohou emailu potvrzjícího odeslání zboží.

5) Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

  1. na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

  2. na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

6) Doručení a dodací podmínky

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží odešlete jako Doporučenou zásilku. Neposílejte zboží na dobírku. Peníze vám budou vráceny pouze na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka ponížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).

7) Způsoby úhrady

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
předplatba - při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě ( =potvrzovací email objednávky ). Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
dobírka - objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
osobní odběr
- platí v hotovosti při osobním odběru.

!UPOZORNĚNÍ! Při objednávce převyšující částku 5.000,- Kč můžeme požadovat zálohu na zboží ve výši 30% z ceny.

8) Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

9) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek jako doporučenou zásilku na adresu - "kontaktní adresa - viz výše". Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození. Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici zásilky a předpokládaném termínu doručení.

 

 

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Vaše "Modely mašinek"

 


Obchodní podmínky jsou platné od 16.6.2018 do odvolání.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.